ARTtube - filmer om arkitektur, konst och design

| Den här månaden länkar vi till ARTtube, som är en holländsk/belgisk online-kanal om konst, design och arkitektur, med videos gjorda av museer och konstinstitutioner i Holland och Belgien. Här finns intervjuer, studiebesök och filmer om särskilda objekt och miljöer, samt en särskild flik för undervisningsmaterial för grundskola och högre utbildningar. Titta och ha roligt!

Länk till ARTtube >>

0 kommentarer | Kommentera

Skicka till en vän

Medborgardialogens praktiska kunskap

| Medborgardialogen har under 2000-talet blivit ett allt viktigare verktyg för en kommuns kommunikation med sina medborgare, inte minst när det gäller byggprocesser. När allt färre engagerar sig i den representativa demokratin har det blivit viktigare för kommunerna att få andra kanaler till medborgarna. Många tjänstepersoner och politiker upplever ett behov av att få med sig medborgarna, inte minst för att samhällskontraktet ska fortsätta fungera och för att utveckla det vi idag ofta kallar social hållbarhet.

"Incitamenten är många, men det är också svårigheterna. Vilka medborgare når man genom medborgardialoger? Finns det någon representativitet? Går det att samtala på lika villkor när makten och kunskapen redan är (ojämnt) fördelad? Hur stort inflytande bör medborgarna ha över byggprocessen i relation till experter och politiker? Och hur organiserar man en fungerande dialog? I Sverige är de lagstiftade samrådsmötena, som kommer relativt sent i byggprocessen, utgångspunkten varifrån medborgardialoger utvecklats. Stormötena har därmed utgjort den standardmodell som olika varianter utvecklats utifrån."

[Texten är inledningen/ett utdrag ur antologin Medborgardialog - om det svåra i att mötas. Praktikers reflektioner om ett av demokratins svåraste verktyg, utgiven av Arkus 2016. Jonna Bornemark är redaktör och huvudförfattare. Texterna är resultatet av en kurs inom forskningsprojektet Decode. Projektet drivs genom VINNOVAS satsning Utmaningsdriven innovation. Övriga finansiärer/partner är: KTH Arkitekturskolan, Sweden Green Building Council och Tyréns] 

Antologin finns från och med nu till försäljning hos Arkus; skicka beställning till info@arkus.se.

Läs hela inledningen i bifogad fil:

 

0 kommentarer | Kommentera

Skicka till en vän

Länk till Kvartal: Den estetiska liberalismen som gick förlorad

| I juni har vi haft det hektiskt – och världen skälver. Men i månadens sista dagar länkar vi till en text av Susanna Sällström Matthews, publicerad i tidskriften Kvartal 160627. Texten lyfter fram samband mellan estetiska värden, samhälle, näringsliv, individer och ekonomi. Förhållandet är inte oproblematiskt – är estetiska värden sammanbindande? Och vad är estetiska värden?

Vi citerar ingressen i Kvartal: "I den tidiga svenska liberalismen fanns starka ideal om social gemenskap. Kultur och estetik betraktades som bärande delar av samhället. Problemet med vår tids nyliberalism är att den ger marknaden primat på alla områden av livet, skriver Susanna Sällström Matthews. Vi konsumerar i allt högre grad vår egen förgängliga skönhet och tycks ha förlorat intresset för de kollektiva och bestående skönhetsvärden som förenar människor både i nuet och över tid."

Läs texten och låt den fungera som underlag för en diskussion om estetiska värden (vad är det?) och samhällsliv.

Länk till Kvartal>>

Susanna Sällström Matthews är ekonomie doktor i nationalekonomi och verksam vid St. John’s College, Cambridge, Storbritannien.

0 kommentarer | Kommentera

Skicka till en vän

Om Månadens tanke

Här bor vi

Vi sitter tillsammans med Byggherrarna, Fastighetsägarna, IQ Samhällsbyggnad och Energi- och miljötekniska föreningen mitt i City. Kontakta Arkus

Har du en idé om ett forskningsprojekt?

Har du en idé om ett forskningsprojekt? Kontakta Arkus om du behöver hjälp att formulera idén tydligare för dig själv och för eventuella samarbetspartners. Läs också på webbplatsen hur du söker projektanslag hos oss för genomförandet.
Läs mer om anslag